DIALOGUES-2

Project curated by artist Elena Balsiukaitė-Brazdžiūnienė. Participants: Jurga Varškevičiūtė, Sandra Kavaliauskaitė, Karolis Simanavičius, Rokas Milaševičius, Karolis Survila, Irma Strižinaitė, Gabrielė Žilinskaitė.