Pasportas – terminas, menininko sąmonėje turintis kelias reikšmes. Kūrinio pasportavimas visų pirma – įprasta klasikinio meno kūrinio pateikimo viešam jo (į)vertinimui norma ir „geras tonas“. Kitos prasmės (anglų klb. passport – „pasas“, prancūzų klb. passe partout – „praeina visur”) byloja apie asmens tapatybę, ją liudijantį dokumentą, kelionės laisvę... Grafikos meno kontekste vertėtų pridurti, jog kaip ir apyvartoje cirkuliuojantys banknotai, materialaus objekto prasme tradicinis pasas yra tiesiog spaudinys.

 Permąstant išplėstinio grafikos meno lauko galimybes bei ribas, potencialūs parodos dalyviai 2011 m. vasarą buvo pakviesti kurti arba teikti atrankai studijų metu sukurtus darbus remiantis šiais kūrybiniais uždaviniais ar vienu iš jų:

 - apsvarstyti jauno menininko (-ės) tapatybę, meno kūrėjo formalaus „paso” dar neįpareigotą kūrybinį kelią ir pasirinkimą šį „pasą” turėti;

 - nagrinėti emigraciją ne vien kaip šiuo metu neabejotinai aktualų, problemišką valstybinio masto reiškinį su visomis jo ekonominėmis ir socialinėmis įtakomis bei pasekmėmis, bet (taip pat) pažvelgiant į kitokią emigraciją, kaip individualų psicho-socialinį fenomeną, dvasinį ir / ar fizinį jos svorį jauno menininko gyvenime;

 - analizuoti ir / ar praktiškai patirti emigraciją iš pasirinktos, įprastos meno srities kanonų keliaujant estampo arba eksperimentinės, mišrios, su kitomis meno šakomis susiliejančios, šį santykį bei savo pačios ribas reflektuojančios grafikos takais.

Siekiama telkti savarankiškos kūrybos keliu pradedančių eiti meno studentų (ne tik grafikų) kūrybines jėgas, motyvuoti juos žengti pirmuosius parodinius žingsnius galerijų erdvėse, taip pat skatinti realų įsitraukimą į kuravimo procesą tikintis pačių studentų aktyviau kuruojamų parodų ateityje. Projekto „Jaunieji. Žalia sąmonė-2“ pirmoji paroda buvo atidaryta š.m. sausio mėn. Vilniuje,  galerijoje „Kairė-dešinė“. Antroji  atnaujinta, papildyta (kūrinių ir dalyvių skaičiumi) bei, įsitraukus ir dviem absolventams,  projekto paroda pristatoma galerijoje „Meno parkas“ (2012 m. gegužės 2 - 21 dienomis).

Parodos dalyviai: Elena Grudzinskaitė (VDA), Gabrielė Tamoliūnaitė (VDA KDF), Gretė Siliūnaitė (VDA), Ieva Prūsaitė (VDA), Inga Kiškytė (VDA KDF), Jolanta Vainikonytė (VDA KDF), Jūra Bardauskaitė (VDA), Laura Selmistraitytė (VDA), Roma Auškalnytė (VDA), Povilas Ramanauskas (VDA KDF), Rosanda Sorakaitė (VDA KDF), Vytautas Tautkevičius (VDA KDF), Rasa Bieliūnaitė (VDA KDF absolventė), Tadas Šimkus (VDA KDF absolventas), Vitalij Strigunkov (VDA).

Parodos kuratorės:  Greta Grendaitė ir Rūta Šatalovaitė.

Atrankos komisijos nariai: Arvydas Žalpys (galerija “Meno parkas”), Jurga Minčinauskienė (Vilniaus grafikos meno centras), Jūratė Jarulytė (VDA KDF Vizualaus meno katedra), Marija Marcelionytė (VDA Grafikos katedra), Greta Grendaitė (VDA KDF Grafikos katedra), Rūta Šatalovaitė (VDA KDF Grafikos katedros studentė).

Rėmėjai: Kultūros rėmimo fondas, Kauno miesto savivaldybė, VDA Kauno dailės fakultetas. 

Partneriai: Vilniaus grafikos meno centras, Vilniaus dailės akademija.

Galerijos "Meno parkas" projektas "Jaunieji. Žalia sąmonė-2"