VIDEOHOLICA 2013 selection

 

Tarptautinio videomeno festivalio VIDEOHOLICA (Varna) 2013 m. rinkinys.

Kuratorius Neno Belchev (BG).

ss

Anna Ádám (HU / FR). TARTUM... 2013 / 00:39

Anna Ádám savo projektuose tiria buvusių ir dabartinių Vengrijos politinių bei ekonominių įvykių poveikį ir pasekmes žmonių santykiams (“Past Perfect Continous, 2013”, “Crossed Roads”, 2013, “Sally”, 2013), taip pat gyventojų elgesio pokyčius dėl materialinių gėrybių (“Little No Things”, 2011) ir nuolatinį miesto peizažo kitimą (“The great manoeuvre”, 2012 “Closed”, 2013).
Projektas “Tar tum...” abejoja galios sąntykių evoliucija, kuri gali egzistuoti tarp autobiografinės ir bendros istorijos kaip ir atminties, atkreipia dėmesį į tai, kaip šiuolaikinėje Vengrijoje atsiranda naujos smurto, agresijos ir antisemitizmo formos. Kai kurie žmonės yra priversti prisiminti tai, ką visada norėjo pamiršti.


L 

Lora Dimova (BG / AT ). KIAULĖS TYLĖJIMAS. 2013 / 02:58

Vakare kiaulė įsėlina į vaikų žaidimo aikštelę ir tyrinėja, kas ten vyksta. Kiaulė viena, kadangi kiaulės pernelyg purvini ir netvarkingi gyvuliai, žmonės nelinkę žaisti su kiaulėmis. Gyvulys stengiasi elgtis tyliai, kad niekas jos nepastebėtų. Kiaulė atranda, koks yra aplink gražus ir nuostabus pasaulis. Vienatvės jausmas išblėsta ir naujai atrasta laimė iškyla iš būtybės širdies.


 P

Peter Freund (USA). STOVYKLA. 2011 / 07:13

Du pasakotojai, vienas šnekantis arabiškai, o kitas mandarinų kalba, derina orginalų ir cituotą komentarą apie politines ir teatrališkas žodžio „stovykla“ reikšmes. Filmas vizualiai panaudoja gausybę dokumentinių ir fikcinių filmų, pateikdamas netikėtas konvergencijas tarp figūros iš koncentracijos stovyklos bei stovyklavimo estetikos. Dominuojantis koliažas ir ekspozicija parodo fantazijos rolę traumatiškoje istorinėje atmintyje bei etines spalvingo malonumo šaknis.


 A

Anna Garner (USA). NUOSEKLIOS SĄVEIKOS. 2013 / 01:54

Performatyvus videodarbas „Nuoseklios sąveikos“, vaizduoja menininkės sėkmingą penkių balionų, pripildytų pienu, susprogdinimą įsikąstu smeigtuku. Krūtų forma ir svyruojančių balionų turinys sudaro, švelnų ir motinišką santykį, tačiau antagonistinis sprogdinimo veiksmas tam prieštarauja. Nepaisant diskomforto atliekant veiksmą, kiekvienas balionas sėkmingai sprogsta ir užduotis baigiasi. Veiksmas vaizduoja bergždžią ir antagonistinį pasikeitimą tarp menininko ir objekto, abejoja tuo, kas įgyjama šių priešiškų pasikartojimų metu.


 Ja

Johannes Hugo (DE). PRANEŠIMAS. 2010-2011 / 03:30

Videokamera yra ardoma filmavimo metu, priešais veidrodį, šalia menininko. Kol išmontuojami mechaniniai elementai, susilaikant nuo aistros neapdorotai kontrolei, video juosta toliau fiksuoja savo pačios dekonstrukciją. Tokiu atveju, formalus darbas su vaizdu prieina prie taško, kur dvi realybės būsenos pradeda jungtis ir generuoti bent jau mažiau įtakojamą procesą.


Nenova Mechev

Lipovansky / Nenova / Mechev (BG)

NEŽUDYKITE JOS. 2013 / 03:02 / 16:09

Mes gyvename visuomenėje, kurios vertybės yra veidmainiškas, pretenzingas, klaidingas vėjas ir rūkas. Mes darom politiką iš kultūros, bet ne kultūros politiką. Integruojame Romų tautybės žmones, o nekenčiame čigonų. Valdom erdves, o griauname mokyklas. Prietarai užtemdo ir sunaikina realybę. Ne, ne ne ... Nežudykite jos!


A.Rodeh 

 

Alona Rodeh (IL). LOJANTYS ŠUNYS NEKANDA. 2012 / 07:00

Lojantys šunys nekanda yra video darbas, kurį sudaro dvi dalys – diena ir naktis. Abi dalys rodo tuščią komercinės galerijos vitriną. Galerija pateka į ciklišką procesą, kuris atrodo automatinis ir vykstantis dėl savo kaltės: nežinomas šaltinis iš viršaus meta į erdvę dūminę bombą – pamažu kiekvienas apsauginis mechanizmas (tipiškas tokioms urbanistinėms komercinėms
erdvėms) pradeda veikti, sudarydamas tarsi surežisuotą pasirodymą. Nėra jokių įsibrovėlių ar pažeidėjų, tik praeviai, nepastebintys veiksmo. Tuo tarpu, žiūrovas lieka vienintelis visos šios dramos liudininkas. Darbas buvo filmuojamas Braverman galerijoje, Tel Avive; Užsakytas Menų departamento, Tel Aviv - Yafo savivaldybės parodoje „Provincija: lankytojų
centras" (kuratorė: Leah Abir). „Lojantys šunys nekanda“ 2013 m. laimėjo antrą vietą video ir eksperimentinio filmo kategorijoje Jeruzalės kino festivalyje.


 M

Marko Schiefelbein (DE). AŠ GALIU. TU GALI. 2012 / 07:25

Moteris sėdi ant sofos savo geležinį žvilgsnį sutelkus į kamerą ir staiga pradeda kalbėti. Iš jos auga apdairus ir ramus monologas, kuris išreiškia jos minčių ir idėjų pasaulį. Pradžioje nepriklausomai kuriamas, monologas pradeda painiotis savo prieštaravimuose, plėšytis tarp skirtingų požiūrių ir ideologijų. Tai frazių, paimtų iš skirtingų reklamų, rezultatas, kuris
jungiasi į nuolat vykstantį monologą. Monologą, kuris pasirodo yra valdomas ir nusavintas reklamos.


J

James Snazell (UK). PLATUS VAIZDAS. 2009 / 07:00

"Platus vaizdas" tiria būdą, kuriuo architektūra ir geografija gali būti lengvai įtraukiamos į besikeičiantį abtrakcijų paviršių, panaudojant skaitmenines Londono „Underground‘o“ ir Berlyno „U-bahn‘o“ nuotraukas bei garsus iš Berlyno traukinių stoties, iš to sukuriant judančių vaizdų sekas. Taip norima dekonstruoti 3D aplinką į plokščiąją perspektyvą, kuri paeiliui rekonstruotų
kritinį supratimą kalbant apie konkrečias betonines, racionalizuotas miestietiškos kartografijos erdves.


A.Zeghers

Sanchirchimeg Vanchinjav (MN / DE)

TANIHGUI NEGENE DOMOG. 2013 / 05:50

Diena praside rytu ir baigiasi naktimi. Ar gali dienos metas būti sulyginamas su žmonių skirtingu amžiumi? Rytas linksmas, kaip žaidžiantis vaikas, vidurdienis spinduliuojantis, lyg jauna moteris, ir vakaras, išmintingas, kaip senutė? Dienos metas įkūnija tris merginas, stovinčias plyname lauke šalia vienišos Jurtos. Kaskart vienai jų apeinant aplink Jurtą, keičiasi dienos metas. Šis pasakojimas įkvėptas senųjų mongolų tradicijų, mįslių ir legendų.


aaa

Aaron Zeghers (CA). ((Į SĄSTINGĮ)). 2013 / 02:45

Žiemojimo meditacija prieš sezoninę depresiją. Sukurta Franken - Milne 16 mm. stroboskopiniu LED spausdintuvu. Muzika - Sigur Ros.