TEKSTilės interpretacijos: Z. VARNAUSKAS, grupės "ESAME" ir "MOTERYS MENE

Varnauskas

Zenono Varnausko kūrinys iš serijos "Motina ir vaikas" (1999)


Dalyvauja: Zenonas Varnauskas (1923-2010), Birutė Sarapienė, Virginija Kirvelienė, Marijona Sinkevičienė, Saulė Urbanavičiūtė (Lietuva), Almyra Weigel (Vokietija), Dovilė Riebschlager (JAV), Solveiga Vaitkutė, Ina Mindiuz, Asta Masiulytė (Ispanija), Eli Acheson–Elmassry, Wanda Zyborska, Angela Davies (Didžioji Britanija).


Paroda yra galerijos tarptautinio šiuolaikinio meno mainų projekto "Meno linija" dalis.

Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė. 


Parodos katalogas čia...


 


 

 

 

Projektas „TEKSTilės interpretacijos: Z. VARNAUSKAS, grupės "ESAME" ir "MOTERYS MENE“, kuris yra pristatomas galerijos “Meno parkas” erdvėse, apkeliavo tokius Ispanijos miestus kaip Mursija, Madridas, Granada.

Sukurto tarpdisciplininio projekto pagrindinė idėja yra interpretuoti tekstilės meną: sujungti šios meno šakos įvairių kartų patirtį su parodos koncepcija: “Moteriškumas“. Tokius bruožus, kaip jausmingumas, gailestis, kentėjimas, rūpestingumas, kuklumas, švelnumas ir kt. tradiciškai laikomus „moteriškais“ ir būdingus moters prigimčiai, kiekviena parodos dalyvė traktuoja savaip, pervėrusi per savo asmeninę vertybių prizmę. Bet kartu, parodos objektai - tai TEKSTas, kuris yra įskaitomas vieno iš Lietuvos tekstilės pradininkų, Z. Varnausko, tapybos darbuose, kuriuose platus emocinių pergyvenimų perteikimas ir egzistencinių klausimų, tokių kaip melancholija, meilė, gyvybė, liga ar mirtis suvokimas.

Zenono Varnausko kūryba buvo pristatyta 2014 metais Lietuvos Respublikos Ambasadoje Madride ir kituose Ispanijos miestuose: Mursijoje, Granados priemiestyje Maracenoje. Tapybos parodoje Ispanijos žiurovas buvo supažindintas su dailininko kūryba nuo 1965 iki 2000 metų, atrinkta iš šeimos archyvo.

Gausioje guašo technika nutapytoje serijoje "Motina ir vaikas" besikartojančius motyvus galima būtų apibrėžti kaip dramatišką gyvenimo kelionę. Serijoje dominuoja motinos ir vaiko figūros; jų glaudus tarpusavio ryšys, perteikia skausmingą ir melancholišką nuotaiką. Figūros atrodo pažymėtos jausmų ir sielvarto nuotaikų, atspindinčių realų, tuometinį pasaulį.

LDS Kauno skyriaus tekstilės grupė "ESAME" susikūrė  2006 metais,  tekstilės menininkės Zinaidos Dargienės  iniciatyva, kurią vėliau peremė B. Sarapienė:  šiandien grupė  vienija virš 20 narių. Grupė pradėjo organizuoti savo tekstilės parodas, kurios buvo eksponuojamos įvairiuose Lietuvos miestuose ir užsienyje. Beveik visos grupės menininkės yra profesionalios tekstilininkės, geba  kurti ne tik tradicinius tekstilės kūrinius, bet ir eksperimentuoja, ieško netradicinių išraiškos priemonių.

Paraleliai parodai Kaune, atidaryta Zinaidos Dargienės personalinė paroda: projektas "Tekstilės interpretacijos: Z. Dargienė", nuo lapkričio 17 dienos, veiks Lietuvos Respublikos ambasados patalpose Madride, Ispanijoje.

2013 metais Kauno miesto muziejuje grupė "Moterys Mene" surengė savo pirmąją parodą "Moterys Mene: ESAM!". Toks pavadinimų panašumas buvo lemiamas bendram abiejų grupių kūrybos pristatymui. Antroje, 2014 m. parodoje „Moterys mene: SPALVA” parodos idėja buvo išplėsta. Šiai parodai buvo pakviestos dalyvauti menininkės ne tik iš įvairių šalių, bet ir skirtingų tautybių, taigi, keitėsi parodos specifika. Jeigu pirmojoje parodoje dalyvavo tik Lietuvos kūrėjos, tai dabar užmezgamas tarptautinis ryšys tarp savo šalį pristatančių menininkių. Tokiu būdu sulyginamas identitetas ir kultūros tapatybė.

Naujajame projekte "Tekstilės interpretacijos" dalyvauja abiejų grupių menininkės. Parodos formatas įvairialypis, tarpdisciplininis – eksponuojami tapybos, fotografijos, skaitmeninio fotokoliažo, mados, eksperimentinės tekstilės, skulptūros darbai ir pan. Internacionalinėje parodoje pakviestos dalyvauti Didžiosios Britanijos dailininkės.

Tai savo aplinkos audėjos, su labai skirtingais požiūriais į socialines, ekologines ir kūrybines galimybes, kurios vystosi Lietuvos, Ispanijos, Velso (Didžiosios Britanijos) ir Vokietijos realybėje.

Paroda veiks iki 12 15.